Sponsors

Contributie

Contributies per 1 oktober 2020                                                    Jaar               Kwartaal              

Kabouters

  68,00                17,00

MO/JO 07-08-09 (inclusief kleding)

146,00                36,50

MO/JO 10-11-12-13 (inclusief kleding)

170,00                42,50

MO/JO 14-15-16-17-18-19 (inclusief kleding)

195,00                48,75

Senioren

239,00                59,75

Niet spelende, wel trainende leden; 30+,35+,45+, etc.; senioren 7x7

  85,00                21,25

Niet spelende leden

  68,00                17,00

Donateur

  30,00                 n.v.t.

 

Contributie-indexatie
Op de Algemene Ledenvergadering van 14 november 2019 is op voorstel van het bestuur door de leden vastgesteld dat de contributie met ingang van 1 juli 2020 jaarlijks met tenminste 3% geïndexeerd wordt en dat het jaarbedrag naar boven zal worden afgerond op hele euro's.

Kleding jeugdspelers
Op 14 november 2019 is tevens vastgesteld dat de bijdrage van jeugdspelers aan het kledingfonds (voorheen 25 euro per jaar) wordt geïntegreerd in de normale contributie. De bijdrage aan de kleding wordt vanaf 1 juli 2020 automatisch met hetzelfde percentage als de wijziging in de contributie geïndexeerd. Alle verstrekte kleding aan jeugdspelers blijft eigendom van de vereniging en iedereen wordt verzocht hiermee zorgvuldig om te gaan. 

Kabouters
Ook is op 14 november 2019 vastgesteld dat, na een gratis proefperiode van maximaal twee maanden, kabouters lid worden. Daarmee worden ze contributie-verschuldigd overeenkomstig de categorie 'niet spelende leden'. Zodra een kabouter overgaat naar een regulier team (meestal vanaf MO/JO-07) dan geldt vanaf dat moment de reguliere contributie van die leeftijdscategorie en ontvangen ze een compleet kledingpakket.

Niet spelende, wel trainende leden; 30+,35+,45+, etc.; senioren 7x7
Zoals ook bepaald op 14 november 2019 wordt met ingang van 1 juli 2020 deze nieuwe contributie-categorie in het leven geroepen.

Incasso
Bijna alle leden van de vereniging betalen de contributie per kwartaal. Meestal per de 1e van een kwartaal wordt de contributie geïncasseerd vanaf het rekeningnummer wat bij ons bekend is. In sommige gevallen lukt de incasso niet, dit kan om verschillende redenen zijn.

  1. Het saldo op de rekening is niet voldoende
  2. Er is een incasso blokkade
  3. Het betreffende lid of de ouders laten een storno uitvoeren omdat ze het niet eens zijn met de afschrijving.
  4. Het rekeningnummer waarvan wij incasseren is niet meer het juiste rekeningnummer 

In al deze gevallen sturen wij direct een brief met het verzoek zelf de contributie over te maken op de contributierekening omdat een tweede incasso bijna altijd het zelfde resultaat heeft dan de eerste.

Als je van de vereniging een brief ontvangt met het verzoek om de verschuldigde contributie over te maken dan verzoeken wij je dit ook direct te doen. Ben je het niet eens met dit schrijven of zijn er andere problemen neem dan even contact op met de ledenadministrateur door een mail te zenden naar  ledenadministratie-contributie@mkv29.nl

Wil je het persoonlijk bespreken dan kan dat natuurlijk ook, neem dan even contact op met één van de bestuursleden. 

Eigen overboeking jaarcontributie 
Leden waarvan wij de jaarcontributie niet incasseren zijn verplicht het verschuldigde bedrag voor 1 september over te maken op IBAN NL45 INGB 0002 9053 30 t.n.v. M.K.V.’29 afd contributie, Leeuwarden. 

Opzeggen lidmaatschap
Het lidmaatschap van voetbalvereniging M.K.V.’29 loopt van 1 juli (of later) van een jaar t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is mogelijk, maar dit betekent dus dat u het gehele seizoen contributie verschuldigd bent. De wijze waarop het lidmaatschap kunt opzeggen vindt u onder afmelden. 

  

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!