Colofon - MKV '29

Sponsors

Colofon

Accommodatie M.K.V'29: Sportpark Nylân, Middelzeelaan 14A, 8931 AK Leeuwarden
Clubhuis Ny Elan: telefoonnummer 058-288 25 48
Bestuurskamer: telefoonnummer 058-289 03 37
Postadres: M.K.V. '29,  Postbus 998, 8901 BT Leeuwarden
Mailadres bestuur: bestuur@mkv29.nl
Mailadres sponsorcommissie: sponsor@mkv29.nl
Mailadres kledingcommissie: kleding@mkv29.nl
Mailadres jeugdzaken: jeugd@mkv29.nl
Mailadres ledenadministrateur: ledenadministratie-contributie@mkv29.nl
Mailadres redactie: redactie@mkv29.nl
Mailadres kantinebeheer: kantinecommissie@mkv29.nl
Mailadres jeugdactiviteiten: jeugdactiviteiten@mkv29.nl
Mailadres hoofdjeugdopleidingen: hoofdjeugdopleiding@mkv29.nl
Mailadres wedstrijdsecretariaat: wedstrijdsecretariaat@mkv29.nl

 

Bestuur   Bestuur@mkv29.nl
Maurice Weetink Voorzitter Algemene zaken, exposure en redactie, kantine, facilitair
Pieter Jongma Secretaris Ondersteuning wedstrijdsecretaris 
Thomas van Balen Penningmeester  
Suzanne Marin Bestuurslid Jeugd
     
Ondersteuning    
Foppe Bosma Wedstrijdsecretaris 06- 111 545 24      mail: wedstrijdsecretariaat@mkv29.nl
Sjaak Boonstra Consul 06- 460 462 33  /  058-231 70 57
Henri olde Olthof Ondersteuning secretaris  06- 291 957 63
Bertus Wierda Inkoop kleding en materialen 06- 295 687 40
Karin Souverein Verstrekking kleding jeugd kleding@mkv29.nl
Sisca Keller Verstrekking kleding jeugd  
     
Ledenadministratie    
en contributie    
Jacob Walstra   ledenadministratie-contributie@mkv29.nl
     
Commissie Sponsoring   sponsor@mkv29.nl
Janny Diepenmaat   06- 225 293 02
Victor de Groot   06- 402 507 94
Peter Dijkstra   06- 216 008 23
Angelien Leemburg   06- 465 556 01
     
Technische commissie heren    
Rene Blom   06- 538 26 457
Bertus Wierda    06- 295 68 740
Henri Olde Olthof    06- 291 95 763
     
Toernooicommissie (senioren)    
Jan van de Meijde   06- 516 202 86
     
Commissie van actie (senioren)    
Vacant    
     
Jeugdcommissie   jeugd@mkv29.nl
Vacant Voorzitter  
Angelien Leemburg Hoofd jeugdopleidingen en Coördinator JO7 en JO8 06- 465 556 01
Daniel Manglie Coördinator JO15 t/m JO19, Technische zaken jeugd/Sportlink 06- 520 325 02
Jan Jansen Coördinator JO11 t/m JO14 06- 526 533 03
Suzanne Marin Coördinator meidenvoetbal 06-275 825 85
     
     
Algemene coördinatie, stagebegeleiding    
& ondersteuning jeugd    
Jan van der Meijde   06- 516 202 86
     
Commissie jeugdactiviteiten    jeugdactiviteiten@mkv29.nl
Jeannette Stockman   06- 155 688 05
Monica van der Weij    
Janny Diepenmaat    
Marit Jansen    
Renata Landman    
     
Commissie kantinebeheer   kantinecommissie@mkv29.nl
Sjoukje de Wal    
Erik Spoelstra    
Eddie van den Heuvel   06- 424 207 20
     
     
Schoonmaak en onderhoud    
Jacob Walstra   06- 407 775 21
Auke Rauwerda   06- 533 101 08
Bart de Vries   06- 142 558 35
Sjaak Boonstra   06- 460 462 33
Roelof Ruiter   06- 224 552 79
Klaas Bouma   06- 131 536 63
Henri Olde Olthof   06- 291 957 63
     
Kascommissie    
Eduard Reekers   06- 103 886 36
Gertrude de Goede    
Jan Bron    
Mathilde Meijer   06- 133 064 59
Gerrit Boorsma (reserve)   06- 538 181 36
     
Commissie redactie/ICT   redactie@mkv29.nl
Jorn Souverein   06- 467 918 02
Sander Fazzi   058 - 267 32 69
Anne van Ijs   06- 338 406 55
     
Biljartclub de klos    
Johan Rauwerda   06- 517 793 40
Dirk Vroling   06- 137 278 29
Bennie Jurna   06- 204 200 26
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!